Η περιβαλλοντική συνείδηση της LATTAS αποδεικνύεται με επιχειρήματα

 

Ξύλο, το πλέον οικολογικό υλικό

Το ξύλο αποτελεί την κύρια πηγή πρώτης ύλης για την κατασκευή των προϊόντων της LATTAS. Από παγκόσμιους οργανισμούς (π.χ. WWF), το ξύλο θεωρείται ως το πλέον οικολογικό υλικό τόσο εξαιτίας των ιδιοτήτων του όσο και των ενεργειακών του επιδόσεων.

Βιωσιμότητα & Ανακύκλωση

Τα ξύλινα προϊόντα που παράγονται στις μέρες μας, προέρχονται από νόμιμα υλοτομημένη ξυλεία (αειφόρος διαχείριση δασών). Αυτό σημαίνει ότι το ξύλο προέρχεται από δάση όπου δέντρα ξαναφυτεύονται με μεγαλύτερη συχνότητα από αυτήν που κόβονται. Η χρήση ξύλου συμβάλλει θετικά στην προστασία του περιβάλλοντος αφού γίνεται δέσμευση του διοξειδίου του άνθρακα κατά την διάρκεια της παραγωγής του οικολογικού αυτού υλικού. Το ξύλο αποτελεί φυσική και ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι όταν τα έπιπλα της LATTAS κλείσουν τον κύκλο ζωή τους, τότε μπορούν να ανακυκλωθούν φυσικά χωρίς να επιβαρύνουν το περιβάλλον.

Φορμαλδεΰδη

Όλα τα προϊόντα της LATTAS έχουν μηδενικές εκπομπές σε φορμαλδεΰδη. Η
εταιρία κατέχει συγκεκριμένα πιστοποιητικά που σχετίζονται με αυτό το ζήτημα.

Οικολογικά βερνίκια βαφής

Για τη βαφή των προϊόντων χρησιμοποιούνται οικολογικά βερνίκια χωρίς την χρήση διαλυτικών.